TEKEN EN DEEL DE PETITIE

https://www.11m.be/petitions/no-permit-for-ineos-project-one

DIEN INDIVIDUEEL BEZWAAR IN TEGEN DE ONTBOSSING VAN DE ‘PROJECT ONE’ SITE VAN INEOS

NIEUW OPENBAAR ONDERZOEK NAAR AANLEIDING VAN GEWIJZIGDE PROJECT-MER EN VERGUNNINGSAANVRAAG VAN INEOS VOOR DE ONTBOSSING EN VOORBEREIDENDE WERKEN

Op 16 juli 2019 werd de omgevingsvergunningaanvraag voor ‘ontbossing en voorbereidende werken voor de bouw en exploitatie van een ethaankraker en PDH-eenheid (‘Project One’) te Lillo ingediend.

Ondanks massaal protest en het negatief advies van Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, keurden Stad Antwerpen en de Provinciale Deputatie het dossier goed. Ons administratief beroep werd echter ontvankelijk verklaard door de beroepsinstanties. Om enig verweer te hebben tegen onze argumenten in deze procedure, diende INEOS recent een gewijzigde vergunningsaanvraag in voor de ontbossing en de voorbereidende werken. Ook het project-MER werd op een aantal punten geamendeerd. Beide zijn nu het onderwerp van een nieuw openbaar onderzoek. Na advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningcommissie dient de omgevingsminister Zuhal Demir, zich dan uit te spreken over de Omgevingsvergunningsaanvraag,

Dien vandaag nog - en ten laatste op 7 september, vóór middernacht - jouw bezwaarschrift in. Hoe meer bezwaarschriften wij sturen, hoe groter de druk op de bevoegde minister Zuhal Demir, om het project uiteindelijk te herzien.

Hier vind je gedetailleerde argumenten en informatie over hoe en waar je dit officieel bezwaarschrift kan indienen en wat er minimaal in moet staan.

VLAAMS KLIMAATBELEID IN HANDEN VAN INEOS

Met het verlenen van een vergunning aan INEOS die de bouw van deze plastic fabrieken mogelijk maakt, zal de Vlaams overheid zich voor de komende decennia vastketenen aan het voortschrijdend gebruik van de vuilste onder de fossiele brand- en grondstoffen, met name schaliegas. Hiermee dreigt INEOS een blijvende invloed te hebben op het toekomstige Vlaamse milieu- en klimaatbeleid. Dat dit onverantwoord is in tijden van een klimaat- en ja, ook een prangende plasticcrisis, hoeven we jullie niet te vertellen. Wat erger is, is dat Vlaanderen zich tot een half miljard euro garant stelt voor de financiering van deze installaties. Dit betekent dat het Vlaamse klimaatbeleid zich door INEOS ook financieel laat gijzelen.