Een nieuwe burgerbeweging?

Januari 2019: hallucinante plannen voor bijkomende petrochemische installatie in haven (Ineos kondigt mega-investering aan).

Bart De Wever: “Het is een investering voor een generatie.”

Geert Bourgeois: “Het dossier is een mooie illustratie van een langetermijnsamenwerking tussen verschillende ministers en overheden, de sectorfederatie, de haven, … met een gemeenschappelijk doel en gecoördineerd door mijn agentschap, Flanders Investment & Trade”.

Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT): “Het ‘Welkom Team voor de Chemie’ – dat door FIT wordt gecoördineerd – stond klaar met nodige expertise bij het zoeken naar de ideale locatie, het kiezen naar de juiste lokale partners, enz. Om deze investering een kickstart te bezorgen in Vlaanderen werkten ook de bevoegde overheidskabinetten intensief mee. Iedereen speelde uitermate snel maar uitgebreid en professioneel in op de vragen van INEOS. Het samengestelde dienstenaanbod op maat overtuigde met verve het Britse chemiebedrijf en haalde de investering binnen niettegenstaande de intense concurrentie.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder sectorfederatie Essenscia Vlaanderen: “Dat na Borealis een paar maanden geleden nu ook Ineos voor Antwerpen kiest, zet de chemiesector in Vlaanderen meer dan ooit op wereldkaart.” en Jim Ratcliffe, CEO en Voorzitter van INEOS: “Onze investering in een ethaankraker en propaandehydrogenatiefabriek van wereldschaal is de grootste in zijn soort in Europa sinds meer dan een generatie…

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Bovendien is de productie van propyleen en ethyleen een belangrijk basisproduct voor andere processen… Dit zal ongetwijfeld een extra boost geven aan de verankering van onze industrie hier in Antwerpen en essentieel bijdragen aan de duurzame toekomst van onze haven en van de Belgische economie.”

achtergrond
achtergrond2

Wacht eens even. Duurzame toekomst?

We hebben geen nood aan een installatie die voor 40% grondstof levert voor virgin plastics. Wou de wereld niet af nog meer productie van plastics, waarvan zo’n 10% uiteindelijk in de oceanen terecht komt? Wat als we dit afval niet meer kwijt kunnen in ontwikkelende landen? Kiezen we niet beter voor Biobased plastics, kunststoffen uit hernieuwbare grondstoffen?

Waarom wil Ineos schaliegas gebruiken? De winning in Pennsylvania en Houston zorgt voor watervervuiling, luchtvervuiling en aardschokken. Talloze lokale gemeenschappen strijden tegen de winning ervan. Schaliegas is gevaarlijk en dramatisch voor het milieu!

Wablieft? 0,8 tot 1,5 miljoen ton CO2 bijkomende uitstoot per jaar door één enkel project? Deze installaties zijn een kaakslag voor alle klimaatspijbelaars. Per eenheid nuttige energie draagt schaliegas** 2,5 keer sterker bij aan mondiale opwarming dan steenkool**. Was het Parijs-akkoord (waarvoor het IPCC daling vooropstelt van 55% tegen 2030) echt maar een vodje papier voor Vlaanderen?