ANTWERPEN SCHALIEGASVRIJ GAAT DOOR TOT AAN DE EINDMEET

Antwerpen Schaliegasvrij blijft druk zetten op politici tot deze hallucinante plannen fundamenteel worden bijgestuurd. Door inhoudelijke dossiervorming en correcte argumentatie willen we Vlaanderen vooruit helpen om toekomstbewuste en mondiaal solidaire keuzes te maken. In het buitenland zien we steeds meer en nieuw wetenschappelijk bewijsmateriaal tegen schaliegas. Dat willen we vertalen en bekend maken in Vlaanderen.

Antwerpen Schaliegasvrij: “De aanvoer van schaliegas in Vlaamse havens verbieden, is vandaag veruit de makkelijkste klimaatmaatregel met de hoogste impact”. Dat doel wil Antwerpen Schaliegasvrij op korte termijn bereiken. Antwerpen Schaliegasvrij zal daartoe een dossier over schaliegas bezorgen aan de nieuw verkozen parlementsleden zowel Europa, federaal als Vlaams.

Antwerpen Schaliegasvrij zal via acties tal van andere problematische aspecten van de bijkomende petrochemische installaties in onze haven verder documenteren en aan de kaak stellen:

  • wet op openbaarheid van bestuur en de lijdensweg van burgers tot verkrijgen van inzage in dit soort dossiers. Antwerpen Schaliegasvrij doet voorstellen tot het verhogen van transparantie over bijkomende petrochemische installaties in de Haven.

  • effecten op de luchtkwaliteit (roet, fijn stof en stikstofdioxide) die samengaan met de torenfakkels (90 tot 180meter hoog en vlammen van 2 tot 20 meter) en andere processen in deze installaties. Antwerpen Schaliegasvrij vergelijkt de effecten van een Lage EmissieZone met die van regelgeving voor petrochemische installaties en toont een afwenteling van milieuverantwoordelijkheid op de burger aan.

  • discussie en ontkrachting van het argument dat deze investeringen jobs creëren. Antwerpen Schaliegasvrij zal aantonen dat met investeringen van gelijkaardige grootte in groene energie, hergebruik-economie of zorg en diensteneconomie veel meer bijdragen aan jobcreatie dan petrochemische installaties.

  • De Public Relations van Ineos en de rol van sportsponsering in onze samenleving. Greenwashing die klimaatcriminaliteit probeert aanvaardbaar te maken. De rol van The Daily mile en Tia Hellebaut om zelfs bij onze kinderen die het meest zullen lijden onder klimaatverandering, dit verkocht te krijgen. De tabak-industrie werd verboden decennia geleden al verboden in de sport. Antwerpen Schaliegasvrij pleit om ook sponsering door fossiele-brandstoffen-industrie te verbieden. Zie onze acties ‘Tour de France’

  • De financieringsstructuren, belastingparadijzen en banken die van Jim Ratcliffe, de eigenaar van Ineos tot een van de rijksten der aarde maakten. Antwerpen Schaliegasvrij zal de financiële ruimte van Ineos en Borealis voor herstelbetalingen onderzoeken.

  • Technische en veiligheidsaspecten van het transcontinentaal vervoer van schaliegas.

  • De ronduit dubieuze rol van overheidsorganen zoals de Vlaamse Investeringsmaatschappij en Flanders Investment and Trade in deze petrochemische dossiers. Wordt vervolgd. Wij kijken uit naar uw bijdrage in onze strijd.