BURGERBEWEGING

‘Antwerpen Schaliegasvrij’ heeft een verscheidenheid aan deelnemers die regelmatig samenkomen om informatie uit te wisselen over de petrochemie en andere vervuilende industrieën in de Antwerpse haven. Antwerpen Schaliegasvrij is een open, pluralistische, niet-gouvernementele & partijonafhankelijke burgerbeweging, die positief ingesteld en oplossingsgericht de ontginning van schaliegas in België (verboden in onze buurlanden) en de aanvoer van schaliegas uit de VS of het VK aan banden wil leggen. De groep kijkt kritisch naar de petrochemische installaties, meer specifiek van Ineos, Borealis, Covestro en Nippon Shokubai. Vlaanderen schaliegasvrij maken is een eenvoudige klimaatmaatregel die enorm veel effect heeft en dit zonder inspanning te vragen van de gehele bevolking, maar enkel politieke moed om de maatregel te nemen! Iedereen die zich daarvoor wil inzetten is welkom bij Antwerpen Schaliegasvrij.

Geen

Persbericht lancering

Lancering nieuwe burgerbeweging ‘Antwerpen Schaliegasvrij’

Tour d’Ineos: fietstocht en picknick tegen fracking en plastic

Antwerpen, 28 juni 2019 - De burgerbeweging Antwerpen Schaliegasvrij viert morgen, zaterdag 29 juni 2019, haar officiële start. Om 10u00 verzamelen we aan fietsknooppunt 57 voor het startschot van de ‘Tour d’Ineos’: een gezinsvriendelijke fietstocht en picknick in de haven, waar petrochemiegigant Ineos twee bijkomende plasticfabrieken wil bouwen, die het schadelijke schaliegas zullen gebruiken als brand- en grondstof.

Antwerpen Schaliegasvrij protesteert hiertegen omwille van de volgende redenen:

  • Meer goedkoop plastic is onnodig en zal het probleem van de plasticvervuiling enkel doen toenemen;
  • Bij het boren naar schaliegas, ‘fracking’ genoemd, komt methaan vrij. Methaan is een broeikasgas dat 87 keer schadelijker is dan CO2. Fracking zorgt voor waterverontreiniging, luchtverontreiniging en aardschokken;
  • Petrochemische installaties slurpen massa’s energie en zijn dramatisch voor de klimaatcrisis.

Het gemeenschappelijk gevoel van verontwaardiging zette burgers ertoe aan zich te verenigen in ‘Antwerpen Schaliegasvrij’. Om verdere klimaatdestructie tegen te gaan, moet België zich losmaken van haar fossiele verslaving. Dit is haalbaar - als de haven schaliegasvrij blijft!

Antwerpen Schaliegasvrij: “Deze installaties zijn een kaakslag voor de klimaatspijbelaars. Schaliegas is 2,5 keer schadelijker dan steenkool per eenheid nuttige energie”. Antwerpen Schaliegasvrij betwijfelt het nut van extra plasticproductie. Samen met andere Antwerpenaren die de ernst van de klimaatcrisis inzien, wordt daarom zaterdag het startschot gegeven van de burgerbeweging en zullen verdere acties worden aangekondigd. De picknick en fietstocht bij de gezinsvriendelijke ‘Tour d’ Ineos’ heeft als doel meer ruchtbaarheid te geven aan de vervuilende praktijken van Ineos en de gevaren van schaliegas. Antwerpen Schaliegasvrij wil een debat over de duurzaamheid van onze haven op gang te brengen.

Het bedrijf van fossiele brandstoffenadept Jim Ratcliffe werd naar Antwerpen gelokt met steun van onze overheid en verkapte subsidies. Antwerpen Schaliegasvrij: “Het is absurd dat Antwerpen massaal CO2-uitstotende bedrijven aantrekt die op andere plaatsen niet welkom zijn. Petrochemie levert onvoldoende duurzame producten. Hun installaties slurpen massa’s energie en zijn dramatisch voor ons klimaat. Schaliegas is een schande. Bijkomende installaties zoals voorzien door Ineos duwen ons verder en krachtiger weg van het klimaatakkoord van Parijs dan ooit. Laat ons samen bedrijven en banen creëren die wél toekomstbestendig zijn”. Climaxi Antwerpen voert al ruime tijd campagne voor ecologische en sociale rechtvaardigheid. Volgens Arthur Follebout van Climaxi “is het goede nieuws bij de aankondiging van de nieuwe Ineos-fabrieken, dat de Antwerpse haven op de radar komt van steeds meer activisten”. Follebout: “Hier versterken de strijd tegen schaliegas en plasticvervuiling elkaar”. Ook Thomas Goorden steunt namens stRaten-generaal dit nieuwe burgerinitiatief: "We zijn erg bezorgd om de toekomst van de Antwerpse haven. Schaliegas omzetten in wegwerpplastic is geen duurzaam project. Daarbij lijkt het er op dat er weinig tot geen rekening wordt gehouden met de langetermijngevolgen en risico’s die dit soort petrochemie met zich meebrengt. We hopen dat de haven van Antwerpen snel een andere richting uitstuurt”.

De burgerbeweging staat open voor debat zodat dit bijdraagt aan het verduurzamingsproces van de haven en het schaliegasvrij maken van ’t Stad.