/

INEOS WILL FALL

Antwerpen Schaliegasvrij heeft zich als burgerbeweging aangesloten bij de INEOS WILL FALL-campagne.

INEOS WILL FALL is een coalitie van klimaat- en milieuorganisaties, de sociale beweging en mensen- en dierenrechtenorganisaties die aanklagen dat er - in deze tijden van klimaatcrisis en problematische plasticvervuiling - in Vlaanderen en Antwerpen een beleid wordt gevoerd dat de schade aan het milieu vergroot en de negatieve impact op de klimaatopwarming versterkt!

Zij willen beleidsmakers in kwestie duidelijk maken dat de investeringsprojecten die zij ondersteunen totaal onaanvaardbaar zijn. Het moet gedaan zijn dat onze heren en dames politici menen te denken dat hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu stopt bij de grenzen van het gebied waar ze hun beleid voeren.

Samen met INEOS WILL FALL lanceerde Antwerpen Schaliegasvrij een petitie om de druk op beleidsmakers en de Vlaamse Regering te verhogen om zich los te maken uit de wurggreep van de vervuilende fossiele industrie, die wereldwijd mensenrechten met voeten treedt.

INEOS Project One heeft geen plaats in de Antwerpse haven. Want iedereen heeft recht op gezonde natuur, een veilig klimaat en kwaliteitsvolle jobs. Hoe meer burgers hun handtekening zetten onder de petitie hoe sterker onze case!

Zij roepen elke goed geïnformeerde en bezorgde burger op om zich aan te sluiten bij de strijd tegen dit plasticmonster in de Haven van Antwerpen. Blijf op de hoogte van alle acties en initiatieven via de Facebook-pagina van INEOS WILL FALL

Foto:

Een 50-tal activisten, behorend tot een coalitie gevormd door Youth For Climate Belgium, Students for Climate Antwerpen, Extinction Rebellion Antwerpen, Make Noise For Climate, Red Fox Antwerpen, Animal Resistance en Antwerpen Schaliegasvrij gaven op zondag 5 januari 2020 via een in het oog springende, ludieke actie op de nieuwjaarsreceptie van Stad Antwerpen het startschot van een uitgebreide campagne tegen het vervuilende ‘Project One’ van Ineos: de bouw van nieuwe plasticproductie-installaties in de haven van Antwerpen.

Zij vestigden, met behulp van een carnavaleske pop van ‘keizer’ Bart De Wever en opvallende spandoeken, de aandacht op het feit dat Stad Antwerpen en de Vlaamse Overheid de rode loper uitrollen voor een bedrijf dat de kwalijke reputatie heeft het niet nauw te nemen met milieuwetgeving.

/

Het lamentabele sociaal en milieubeleid van Ineos en de geplande investering in ‘Project One’, met grote impact op de Vlaamse en Belgische klimaatdoelstellingen, heeft vele organisaties wakker geschud.

Ineos Will Fall pleit voor “veilige, zekere en duurzame jobs in een sociaal rechtvaardige haven van de toekomst” en wil, o.a. via solidariteitsacties met havenarbeiders en vakbonden, een duidelijk signaal geven: “burgers en havenarbeiders hand in hand voor een meer leefbare en koolstofarme toekomst! Of men nu strijdt voor het klimaat, het milieu, sociale rechtvaardigheid of mensen- en dierenrechten, iedereen heeft baat bij een verhoogde solidariteit en nauwere samenwerking!”

Een gezamenlijk front van bezorgde burgers en havenarbeiders zet samen de schouders onder het verwezenlijken van een vlotte transitie naar een dynamische, circulaire en klimaatneutrale haven van de toekomst.

Volg ons op Facebook voor updates over concrete acties en initiatieven

Enkele concrete feiten op een rij:

  • Project ONE van Ineos zal ons opzadelen met een bijkomende CO2-uitstoot van 0,8 tot 1,5 miljoen ton per jaar en zal de uitstoot van de Antwerpse Haven met 8,3% doen stijgen. Het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van 150.000 Belgen en meer dan alle afvalverbranding in heel Vlaanderen samen. Deze installaties zijn een kaakslag voor iedereen die begaan is met het klimaat.
  • Tot 40% van het plastic geproduceerd in de ethaankraker zal dienen voor de productie van wegwerpplastics. Het is zeer vreemd dat, niettegenstaande het recente verbod opgelegd door de EU voor de productie van dergelijk wegwerpplastic, Stad Antwerpen en Vlaamse Gewest volop inzetten op het binnenhalen van fabrieken die net dit soort plastics genereren.
  • Door nalatigheid van de industrie komen miljarden ‘plastickeutels’ in onze rivieren en oceanen terecht (tot 230.000 ton per jaar!). Zeedieren en -vogels verwarren ze met voedsel en het plastic stapelt zich op in hun spijsverteringssysteem waardoor ze sterven van de honger met een volle maag!
  • Ineos zal schaliegas als brand- en grondstof gebruiken. De winning ervan gebeurt door middel van ‘fracking’: een mix van water, zand en chemicaliën wordt onder zeer hoge druk in diep schaliegesteente gepompt. De techniek veroorzaakt ernstige water- en luchtverontreiniging en frequente aardschokken. De chemicaliën hebben een zeer schadelijke impact op de ondergrond en het grondwater en dus in veel gevallen desastreuze gevolgen voor de levensomgeving van mensen, fauna en flora.
  • Methaanlekken en methaanuitstoot bij de winning, het transport en de verbranding van dit schande-gas zijn niet opgenomen in de ETS-regeling. Methaangas is tot 86 keer schadelijker voor de klimaatopwarming dan CO2! De winning gebeurt buiten het werkingsgebied van ETS en emissies van internationale scheepvaart tellen niet mee. De CO2-uitstoot veroorzaakt door het affakkelen, telt evenmin mee in de ETS-handel. Per eenheid nuttige energie draagt schaliegas 2,5 x sterker bij aan de mondiale opwarming dan steenkool.
  • De investeringen van Ineos kaderen in een overlevingsstrategie en pogingen om hun wankel business model te redden: door miljoenen tonnen plastic tegen spotprijzen op de markt brengen (enkel mogelijk gemaakt door het gebruik van zeer goedkoop schaliegas uit de VS) vertragen ze de omschakeling naar een circulaire economie, aangezien recycleren uiteindelijk nog steeds duurder uitkomt. De petrochemie, plasticindustrie en de beleidsmensen die dit mogelijk maken, vertonen hiermee een extreem onverantwoord gedrag ten opzichte van onze planeet en al haar bewoners en gaan lijnrecht in tegen de klimaatinspanningen van miljoenen mensen.
  • Het project wordt over-gesubsidieerd (overheidsorganen zoals Participatiemaatschappij Vlaanderen en Flanders Investment & Trade spelen een ronduit dubieuze rol in deze petrochemische dossiers) Zo hebben zij zich voor minstens 250 miljoen euro tot een half miljard euro garant gesteld voor Ineos’ Project One.
  • Het project genereert amper 400 onzekere jobs van hoog-technologisch niveau, terwijl de levenskwaliteit van de modale, hardwerkende burger steeds verder afneemt, door onder andere de stijgende energiefactuur. Investeringen van gelijkaardige grootte in groene energie, circulaire economie of zorg- en dienstensectoren dragen veel meer bij aan jobcreatie dan petrochemische installaties.