ANTWERPEN SCHALIEGASVRIJ

Voor een duurzame haven, zonder schaliegas, zonder wegwerpplastic, met een echte toekomst.

Ben je begaan met het klimaat? Kijk je vol afgrijzen naar de tonnen plastic in onze waterwegen en oceanen? Besef ook jij dat Vlaanderen hopeloos achterop loopt op het vlak van klimaatbeleid? Maak kennis met ons burgercollectief en ontdek verder op deze site dat Vlaanderen schaliegasvrij maken een eenvoudige klimaatmaatregel met enorme impact is, en dit zonder inspanning te vragen van de gehele bevolking, doch enkel de nodige politieke moed en deontologische ingesteldheid om de maatregel te nemen.

PLASTICKERMIS - 15 maart 2020 - SAVE THE DATE! De wereldwijde plasticvervuiling neemt gestaag toe. De industrie ligt grotendeels zelf aan de basis van het probleem en dient dus ook ter verantwoording geroepen te worden voor de miljarden plastickeutels in onze rivieren en oceanen. Van 13 tem 22 maart 2020, vestigt men wereldwijd de aandacht op het probleem via “The Great Global Nurdle Hunt”. Wij roepen iedereen op om op zondag 15 maart mee te helpen de plasticvervuiling in de Antwerpse haven en het estuarium van de Schelde in kaart te brengen. Reserveer alvast deze datum in je agenda. Naast de vervolgeditie van onze ‘Plastickeuteljacht’ valt er heel wat te beleven!

>>Klik hier voor meer informatie

>>Check de FB-eventpagina voor de meest recente updates

INEOS WILL FALL “Het geld van de hardwerkende Vlaming naar de vervuiling van ’t Stad” Een coalitie bestaande uit Youth For Climate, Students for Climate Antwerpen, Extinction Rebellion Antwerpen, Make Noise For Climate, Red Fox Antwerpen, Animal Resistance en Antwerpen Schaliegasvrij geeft het startschot van een uitgebreide campagne tegen het vervuilende Project One van INEOS.

>>Klik hier voor meer informatie en updates

PLASTICKEUTELJACHT: MILJARDEN PLASTICKEUTELS IN ANTWERPSE HAVEN EN ESTUARIUM VAN DE SCHELDE Antwerpen Schaliegasvrij brengt plastickeutelvervuiling in kaart met de hulp van ‘burgerwetenschap’ en verhoogt druk op plasticindustrie.

>>Klik hier voor meer informatie en updates

Antwerpen Schaliegasvrij

(cc)2018