ANTWERPEN SCHALIEGASVRIJ

Voor een duurzame haven, zonder schaliegas, zonder wegwerpplastic, met een echte toekomst.

Ben je begaan met het klimaat? Kijk je vol afgrijzen naar de tonnen plastic in onze waterwegen en oceanen? Besef ook jij dat Vlaanderen hopeloos achterop loopt op het vlak van klimaatbeleid? Maak kennis met ons burgercollectief en ontdek verder op deze site dat Vlaanderen schaliegasvrij maken een eenvoudige klimaatmaatregel met enorme impact is, en dit zonder inspanning te vragen van de gehele bevolking, doch enkel de nodige politieke moed en deontologische ingesteldheid om de maatregel te nemen.

Reactie op scoping advies

Wil je reageren op het scoping advies voor de project MER van Ineos? Hier doen we een suggestie van wat je in je reactie zou kunnen opnemen. Indienen kan op:

https://omgeving.vlaanderen.be/publieke-inspraak-over-het-plan-mer-voor-het-beleidsplan-ruimte-van-de-provincie-antwerpen


INEOS WILL FALL “Het geld van de hardwerkende Vlaming naar de vervuiling van ’t Stad” Een coalitie bestaande uit Youth For Climate, Students for Climate Antwerpen, Extinction Rebellion Antwerpen, Make Noise For Climate, Red Fox Antwerpen, Animal Resistance en Antwerpen Schaliegasvrij geeft het startschot van een uitgebreide campagne tegen het vervuilende Project One van INEOS.

>>Klik hier voor meer informatie en updates

PLASTICKEUTELJACHT: MILJARDEN PLASTICKEUTELS IN ANTWERPSE HAVEN EN ESTUARIUM VAN DE SCHELDE Antwerpen Schaliegasvrij brengt plastickeutelvervuiling in kaart met de hulp van ‘burgerwetenschap’ en verhoogt druk op plasticindustrie.

>>Klik hier voor meer informatie en updates

Antwerpen Schaliegasvrij

(cc)2018