TEKEN NU: GEEN ONTBOSSING VOOR PLASTICFABRIEK

INEOS wil 55ha bos kappen om plaats te maken voor de bouw van een ethaankraker en een plasticfabriek! De aanvraag voor de milieuvergunning voor ontbossing en voorbereidende werken werd volledig los geknipt van de rest van het project en houdt dus geen rekening met de impact van de installaties zelf. Bovendien werd de aanvraag stiekem midden in de zomervakantie ingediend en zonder de gebruikelijke informatiesessies voor de bevolking, welke normaliter met een project van deze omvang gepaard gaan. Laten we deze aanvraag torpederen door massaal bezwaar aan te tekenen - hoe meer mensen bezwaar indienen hoe beter! Je moet wel snel zijn: deadline is nu donderdag, 29 augustus. We hebben het makkelijk gemaakt via een petitie, die je hier kunt ondertekenen: https://forms.gle/FB82mCoka44fhTTVA

We hebben echter ook mensen nodig die een meer uitgebreid bezwaar indienen. Doe je mee? Het is eenvoudig en kan op volgende drie manieren:

Inspiratie voor een meer uitgebreid bezwaarschrift zetten we maandagavond online. Kies zelf de argumenten die voor jou doorwegen.