/

2e Plastickeuteljacht estuarium van de Schelde & Plastickermis in Haven van Antwerpen

Op zondag 15 maart 2020 organiseert Antwerpen Schaliegasvrij een 2e ‘Plastickeuteljacht’: een vervolgactie op de eerste ‘nurdle hunt’ begin november vorig jaar, waarbij de inspanningen van talrijke ‘burgerwetenschappers’ een concreet, doch zorgwekkend beeld opleverden van de ernst van de vervuiling door ‘plastickeutels’ (‘nurdles of ‘pellets’ in het Engels) in het estuarium van de Schelde en de Antwerpse haven.

In het Duurzaamheidsverslag 2019 geeft het Havenbestuur aan dat in 2017, 2018 en het eerste kwartaal van 2019 respectievelijk 3,4, 3,3 en 3,3 ton pellets uit het milieu verwijderd.werden tijdens grootschalige opruimacties en dat bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.‘Operation Clean Sweep’ en het in oktober 2017 door het Havenbestuur en de bedrijven actief in de plasticketen ondertekende ‘Charter’, met als streefdoel een nulverlies van pellets, is ontoereikend. Zelfregulering is duidelijk niet de juiste manier om het probleem aan te pakken.

/

De nieuwe plastickeuteljacht kadert in de internationale ‘Great Global Nurdle Hunt’ georganiseerd op initiatief van FIDRA van 13 tot en met 22 maart. Er worden data verzameld op 120 locaties, verspreid over 30 landen op 7 continenten, waarvan het merendeel in andere petrochemische clusters. Deze data kunnen doorslaggevend zijn bij het aanduiden van de verantwoordelijken van de vervuiling.

We gaan langsheen de oevers steekproefsgewijs op zoek naar aangespoelde plastickeutels. We noteren telkens de locatie, maken foto’s en verzamelen samples. Net zoals tijdens de eerste plastickeuteljacht zullen – al dan niet lokale – teams actief deelnemen aan beide zijden van de landsgrens. De pelletsvervuiling houdt hier immers ook geen rekening mee.

Deze vervuiling is rechtstreeks afkomstig van de plasticproducenten zelf. Door slordigheid bij de overslag en het transport belanden jaarlijks miljarden korrels in de natuur, en dus ook in de Schelde.

/

WORD TEAMCOÖRDINATOR

We zoeken teamcoördinatoren. Wat houdt dit in? Je trommelt mensen bij elkaar en bepaalt een gebied dat jullie gaan onderzoeken. Je vult het formulier in via deze link. Tijdens het onderzoek leid je alles in goede banen en nadien zorg je ervoor dat de **samples op het Eilandje in Antwerpen geraken **.

…OF SLUIT JE AAN

Indien je geen groep bijeen krijgt maar wel graag meedoet aan de plastickeuteljacht, geef je je op via deze link of kom gewoon naar het verzamelpunt op het Eilandje (Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen) op zondag 15 maart om 11u. Van daar vertrekken groepen naar de dichtstbijgelegen fabrieken die plastickeutels produceren, verwerken of transporteren, en dus ook verliezen. Indien je verkiest om aan te sluiten bij een van de bestaande teams (geef je zone op via hetzelfde formulier) laten we je nog weten waar zij verzamelen. Na de jacht keren we terug naar 't Eilandje om de samples te tellen en te catalogeren. Via deze link vinden jullie gedetailleerde informatie over de werkwijze, materiaalbenodigdheden en veiligheidstips tijdens de actie.

Moest je vragen hebben, twijfel dan niet ons te mailen.

/

PLASTICKERMIS

We combineren milieuactivisme en wetenschappelijk onderzoek met een verfrissende en onalledaagse wandeltocht langsheen de Schelde. Het wordt een leuke familiedag voor jong en oud met verschillende randanimatie zoals theater, een boottocht door de haven en vele andere, leerrijke of meer ludieke activiteiten. De randactiviteiten worden georganiseerd door talrijke andere organisaties waaronder Climaxi, Ineos Will Fall, Extinction Rebellion, Youth for Climate, Students for Climate… Verzamelpunt en centrale locatie van het gebeuren zijn de voormalige droogdokken op ’t Eilandje in Antwerpen (Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen). Iedereen is er van harte welkom vanaf 11u maar weet dat het de bedoeling is om een zo groot mogelijk gebied te onderzoeken, indien voldoende gegadigden zelfs in natuurreservaat ’t Zwin of langsheen de Belgische of Nederlandse kust.