Hier kan je een suggestie vinden om te reageren op het scoping advies voor de project MER van de “Project One” plasticfabriek van Ineos.

Het dossier zelf kan je hier lezen.


In het kader van het verzoek tot scopingadvies voor het project-MER INEOS “Project One” te Lillo ontbreken enkele belangrijke onderzoeksvragen. Deze moeten toegevoegd worden aan de project-MER, opdat de volledige milieu-impact van dit project duidelijk wordt:

  • Uitbreiding van het studiegebied voor de impact op luchtvervuiling en gezondheid, naar alle landen waar de luchtvervuiling veroorzaakt door Project One een mogelijke bijdrage kan leveren aan o.a. de achtergrondvervuiling qua luchtkwaliteit, omwille van onder andere de uitstoot op hoogte via schoorstenen. Dit omvat minimaal Nederland, Duitsland en Frankrijk.
  • Onderzoek naar de bredere klimaat- en milieu-impact omwille van de gebruikte grondstoffen. Hierbij moet Ineos duidelijk aangeven welke grondstof het wenst te gebruiken. Indien dit schaliegas omvat, zoals aangegeven in eerdere communicatie maar niet (meer) in het scopingadvies, dient de bijzonder negatieve impact van schaliegaswinning en -transport op klimaat en milieu mee in overweging genomen worden.
  • Onderzoek naar impact van Project One op de productie (volume) van plastickeutels en de daaruit voortvloeiende vervuiling in onder andere de Schelde. Hieraan moet een kritische herevaluatie verbonden zijn van “Operation Clean Sweep”, het vrijwillige maar structureel falende programma van de plasticindustrie. Ook hier moet de minimaal Nederland betrokken worden, vanwege de plastickeutelvervuiling die zich uitbreidt tot in het hele Schelde-estuarium en de Noordzee.
  • Onderzoek naar een circulair gebruik van plastics, in aansluiting op de ambities van Europa voor een circulaire economie.
  • Nood aan een financiële doorlichting van INEOS op vlak van solvabiliteit in verband met mogelijke milieuschade voortkomende uit de luchtvervuiling, klimaat- en milieu-impact van de gebruikte grondstof, klimaatimpact en mogelijke (ETS) kostprijs van de CO₂ uitstoot
  • Een duidelijk plan van aanpak om de CO₂ uitstoot naar nul te brengen in 2050 en een duidelijke studie in hoeverre “Project One” hier compatibel mee is.
  • Nood aan onderzoek naar de haalbaarheid qua capaciteit, kostprijs als timing van opvang- en opslagcapaciteiten van Ineos voor de CO₂ uitstoot.