Schaliegas is een internationaal probleem

Lees deze verduidelijkende fact-sheet over schaliegas.

De winning van schaliegas is dramatisch. Het zorgt voor watervervuiling, luchtvervuiling en aardschokken.

Talloze lokale groepen strijden tegen de winning en de transport van dit ‘schande’ gas. Antwerpen Schaliegasvrij steunt met haar acties lokale gemeenschappen in Amerika. The people versus the pipelines. #IneosVthePeople.

Fracking
Fracking

Fracking

Schaliegas is zeer controversieel door het gebruik van ‘fracking’-techniek. Hierbij wordt een mix van water, zand en chemicaliën onder zeer hoge druk in diep schaliegesteente gepompt. Na manipulatie bast het schalie-gesteente open en daardoor komt het schaliegas of de schalieolie vrij. Dat gas wordt opgevangen en via pijpleidingen naar Marcus Hook (nabij Pennsylvania) en naar Houston gevoerd om daar op schepen van Ineos te worden geladen.

Die monsterschepen brengen dat schande-gas naar onze Antwerpse haven

Aardbevingen

De techniek veroorzaakt lichte tot ernstige aardbevingen en instabiliteit en/of verzakking van de ondergrond. De chemicaliën hebben een zeer schadelijke impact op de ondergrond en het grondwater. Dit leidt tot desastreuze gevolgen voor de levensomgeving in de winningsgebieden. Daarom strijden tal van organisaties zoals Greenpeace en Food&Water Watch en Climaxi voor een verstrenging van de wetgeving en de stopzetting van de winning van schaliegas. In Nederland, Frankrijk en Luxemburg geldt een verbod op schaliegas.

​Proefboringen toonden dat een plaat kleisteenlagen tussen Lier (500m diep) zich uitstrekt tot Turnhout (2.000 meter diep) en het noordoosten van Limburg (5.000 meter diep) schaliegas bevatten. Een decennium fracken in de US maakt nu duidelijk welke desastreuze effecten het winnen van schaliegas heeft. Antwerpen Schaliegasvrij pleit daarom voor een verbod op de winning van schaliegas, net als in onze buurlanden.

Kaart