/

‘Project One’ - scha(n)delijk schaliegas in Antwerpen?

Het is totaal onaanvaardbaar om in tijden van een globale klimaatcrisis grote sommen geld te investeren in een project dat overduidelijk een zeer nefaste impact heeft op zowel klimaat, milieu en dierenwelzijn. Terwijl men enerzijds stelt te streven naar een klimaatneutrale Haven van Antwerpen tegen 2050, kiezen het Antwerps Stadsbestuur en de Vlaamse Regering ervoor om het nieuwe monsterproject van Ineos via alle mogelijke kanalen te steunen.

Het door FIT (Flanders Investment & Trade) en Essenscia (een lobby-organisatie voor de chemische industrie in België) opgerichte ‘Welcome Team for the Chemical Sector’ werd ingeschakeld en het kon rekenen op de steun van de kabinetten van Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA), minister van economie Philippe Muyters (N-VA), milieuminister Joke Schauvliege (CD&V), minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en dat van Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Milieu-experts wijzen bovendien op de lamentabele milieureputatie van het bedrijf. Ook valt de investering absoluut niet te rijmen met het huidige Europees beleid om het gebruik en de productie van plastic in te perken.

Tijdens de Havencommissie van 19 februari 2019 (Stad Antwerpen) antwoordde vervangend havenschepen Koen Kennis op een interpellatie: “…en ja, ze zullen dus starten met schaliegas en in de toekomst kan dat evengoed ander gas zijn. Want, dat weet ge niet van waar dat grondstoffen blijven komen. En het moment dat Europa de invoer van schaliegas aan banden legt of wanneer de schaliegasrevolutie in de VS ineenstort, ja dan zal het met een ander gas moeten gebeuren, da’s toch logisch.”

Tijdens de Commissie voor Leefmilieu van 12 februari 2019 (Vlaams Parlement), zegt de toen kersverse minister Koen Van den Heuvel letterlijk: “De mogelijkheid tot aanvoer van schaliegas of schalieolie werd door de Vlaamse Regering nog niet besproken.”

Onderzoek van Antwerpen Schaliegasvrij toont echter aan dat Ineos nu reeds schaliegas aanvoert in Zeebrugge, Gent en Antwerpen via door Ineos speciaal hiertoe gebouwde ‘drakenschepen’ (diep gekoeld -90°C, onder 120bar), die vanuit de schaliegasgebieden van Pennsylvania en Houston direct naar Antwerpen en Zeebrugge varen.

Onderstaande foto’s van die schepen tonen dit aan:

Ineos Intreprid op de Westerschelde, 23 August 2018 (Bron) & Ineos Insight aangemeerd in Zeebrugge, 11 maart 2016 (Bron)

Systemen van shiptracking tonen aan dat op 23, 24 en 25 Juni 2019 de Ineos Independence in Antwerpen schaliegas rechtstreeks uit Houston aan land bracht. Bekijk hier de details van deze aanvoer. Ook eerder bezocht bracht Ineos schaliegas aan wal in Zeebrugge (op 21 april 2019) en in Antwerpen (23 en 24 november 2018)

In de loop van het voorjaar van 2019 volgde de werkgroep ‘Stop Ineos’ een 30-tal gastankers. We verzamelden bewijsmateriaal dat aantoont dat tal van andere gastankers onrechtstreeks via Grangemounth in Groot Brittannië of Rafnes in Noorwegen schaliegas aanvoeren naar bijna alle havens aan de Noordzee, waaronder Gent, Antwerpen en Zeebrugge. Dit schande-gas wordt soms verder landinwaarts gevoerd, bijvoorbeeld over het Albertkanaal naar de Ineos fabriek in Keulen. Daar was overigens op 17 mei 2019 nog een ernstig veiligheidsincident.