Een nieuwe burgerbeweging?

Januari 2019: hallucinante plannen voor bijkomende petrochemische installatie in haven Ineos kondigt mega-investering aan.

Bart De Wever: “Het is een investering voor een generatie.”

Geert Bourgeois: “Het dossier is een mooie illustratie van een langetermijnsamenwerking tussen verschillende ministers en overheden, de sectorfederatie, de haven, … met een gemeenschappelijk doel en gecoördineerd door mijn agentschap, Flanders Investment & Trade”.

Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT): “Het ‘Welkom Team voor de Chemie’ – dat door FIT wordt gecoördineerd – stond klaar met nodige expertise bij het zoeken naar de ideale locatie, het kiezen naar de juiste lokale partners, enz. Om deze investering een kickstart te bezorgen in Vlaanderen werkten ook de bevoegde overheidskabinetten intensief mee. Iedereen speelde uitermate snel maar uitgebreid en professioneel in op de vragen van INEOS. Het samengestelde dienstenaanbod op maat overtuigde met verve het Britse chemiebedrijf en haalde de investering binnen niettegenstaande de intense concurrentie.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder sectorfederatie Essenscia: “Dat na Borealis een paar maanden geleden nu ook Ineos voor Antwerpen kiest, zet de chemiesector in Vlaanderen meer dan ooit op wereldkaart.” en Jim Ratcliffe, CEO en Voorzitter van INEOS: “Onze investering in een ethaankraker en propaandehydrogenatiefabriek van wereldschaal is de grootste in zijn soort in Europa sinds meer dan een generatie…

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Bovendien is de productie van propyleen en ethyleen een belangrijk basisproduct voor andere processen… Dit zal ongetwijfeld een extra boost geven aan de verankering van onze industrie hier in Antwerpen en essentieel bijdragen aan de duurzame toekomst van onze haven en van de Belgische economie.”

achtergrond
achtergrond2

Wacht eens even. Duurzame toekomst?

De nieuwe installaties zullen de aardgassen ethaan en propaan kraken om ethyleen en propyleen te maken. Propyleen is een basisgrondstof voor plastic. We hebben geen nood aan een installatie die voor 40% grondstof levert voor virgin plastics. Wou de wereld niet af van nog meer plasticproductie, waarvan zo’n 8 miljoen ton per jaar uiteindelijk in de oceanen terecht komt? Wat als we dit afval niet meer kwijt raken aan landen die momenteel volop zelf in ontwikkeling zijn? Kiezen we niet beter voor Biobased plastics, kunststoffen uit hernieuwbare grondstoffen?

Bovendien is het proces van het kraken zeer energie-intensief, wat fiks wat CO2-uitstoot betekent. Ineos zal schaliegas als brandstof en grondstof gebruiken. De winning ervan gebeurt door middel van hydraulische fracking. Deze techniek ligt aan de basis van ernstige water- en luchtverontreiniging en veroorzaakt frequente aardschokken. Talloze lokale gemeenschappen in de VS en het VK strijden tegen de winning ervan. Schaliegas is gevaarlijk en dramatisch voor het milieu!
Project ONE van Ineos zal ons opzadelen met een bijkomende CO2-uitstoot van 0,8 tot 1,5 miljoen ton per jaar! Deze installaties zijn een kaakslag voor iedereen die begaan is met het klimaat. Per eenheid nuttige energie draagt schaliegas 2,5 keer sterker bij aan de mondiale opwarming dan steenkool.

Antwerpen Schaliegasvrij in de startblokken. Samen verontwaardigd!

Artikels van Bond Beter Leefmilieu en Climaxi leiden tot intens mailverkeer. Het is duidelijk dat verschillende burgers de idee van bijkomende installaties voor plasticvervuiling op basis van het gevaarlijke en vervuilende schaliegas - mét nefaste gevolgen voor het klimaat - als compleet hallucinant ervaren. Verontwaardigde burgers van diverse achtergronden vinden elkaar.