ANTWERPEN SCHALIEGASVRIJ

Voor een duurzame haven, zonder schaliegas, zonder wegwerpplastic, met een echte toekomst.

Ben je begaan met het klimaat? Kijk je vol afgrijzen naar de tonnen plastic in onze waterwegen en oceanen? Besef ook jij dat Vlaanderen hopeloos achterop loopt op het vlak van klimaatbeleid? Maak kennis met ons burgercollectief en ontdek verder op deze site dat Vlaanderen schaliegasvrij maken een eenvoudige klimaatmaatregel met enorme impact is, en dit zonder inspanning te vragen van de gehele bevolking, doch enkel de nodige politieke moed en deontologische ingesteldheid om de maatregel te nemen.


FANTASTISCH NIEUWS! De milieuvergunning tot ontbossing voor INEOS Project One is geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen!**

Met de hulp van Client Earth gingen veertien strijdvaardige milieuorganisaties waaronder Greenpeace en WWF Belgium, Climaxi, Bond Beter Leefmilieu en Grootouders voor het Klimaat meteen na goedkeuring door Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir in beroep en zij kregen dus gelijk. De Raad oordeelt dat er inderdaad niet voldoende rekening werd gehouden met de globale impact van de milieueffecten veroorzaakt door ​​​​het volledige project​​.

>>Klik hier voor meer details en het volledige arrest


PETITIE ANTWERPEN SCHALIEGASVRIJ EN INEOS WILL FALL

Antwerpen Schaliegasvrij heeft zich als burgerbeweging aangesloten bij de INEOS WILL FALL-campagne. INEOS WILL FALL is een coalitie van klimaat- en milieuorganisaties, de sociale beweging en mensen- en dierenrechtenorganisaties die aanklagen dat er - in deze tijden van klimaatcrisis en problematische plasticvervuiling - in Vlaanderen en Antwerpen een beleid wordt gevoerd dat de schade aan het milieu vergroot en de negatieve impact op de klimaatopwarming versterkt! Samen met INEOS WILL FALL lanceerde Antwerpen Schaliegasvrij een PETITIE die de druk op beleidsmakers en de Vlaamse Regering moet verhogen om zich los te maken uit de wurggreep van de vervuilende fossiele industrie, die wereldwijd mensenrechten met voeten treedt. INEOS Project One heeft geen plaats in de Antwerpse haven. Want iedereen heeft recht op gezonde natuur, een veilig klimaat en kwaliteitsvolle jobs.

>>Klik hier voor meer informatie en updates

Antwerpen Schaliegasvrij

(cc)2018