/

PLASTICKEUTELJACHT: MILJARDEN PLASTICKEUTELS IN ANTWERPSE HAVEN EN ESTUARIUM VAN DE SCHELDE

Van het Zwin, over Vlissingen en via Zeeland tot de Antwerpse ­haven onderzochten ‘burgerwetenschappers’ op initiatief van Antwerpen Schaliegasvrij het door velen onderschat of miskend probleem van de pelletvervuiling. De korrels dienen als grondstof voor allerlei plastictoepassingen en gaan vooral verloren ­tijdens het transport en de overslag. Ze zitten vol chemicaliën, en dieren die in of aan het water leven verwarren ze soms met voedsel, zodat hun spijsverteringsstelsel verstopt raakt en ze sterven van de honger met een maag vol plastic !
Dat het aantal plastic korrels per steekproef het hoogst was in de nabijheid van grote plasticfabrikanten in het ­havengebied en zichtbaar daalde naarmate de afstand tot de haven toenam, toont onweerlegbaar aan dat de bron van de vervuiling in de Antwerpse haven ligt. Bedoeling was tastbaar bewijsmateriaal toe te voegen aan onze bezwaren tegen de bouw van nieuwe plasticfabrieken in de Antwerpse haven en de druk op de petrochemische industrie op te voeren om naast preventie ook het nodige te doen om deze plastickeutels op te ruimen. In Texas, waar vrijwilligers na vier jaar lang samples van pelletvervuiling verzamelen een rechtszaak aanspanden, kwam het uiteindelijk tot een minnelijke schikking met het plasticbedrijf Formosa, dat vijftig miljoen dollar zal betalen als schadevergoeding en om de boel op te ruimen. In het voorjaar komt er een nieuw burgeronderzoek, dat aansluit bij de internationale Great Global Nurdle Hunt, een initiatief van de Schotse milieuvereniging FIDRA.

Klik hier om de foto’s te bekijken, en hieronder vind je alle informatie en communicatie die verspreid werd n.a.v. de 1e Plastickeuteljacht van Antwerpen Schaliegasvrij

Plastickeuteljacht

Op zondag 3 november kon men ter plaatse komen vaststellen hoe erg het gesteld is met de plasticvervuiling in de Antwerpse Haven en het estuarium van de Schelde, en samen met familie, vrienden, collega’s… tastbaar bewijsmateriaal toevoegen aan onze bezwaren. Het werd een mix van wetenschap, milieuactivisme en een gezonde familie-uitstap. We bouwden daarbij verder op de internationele nurdle hunt van FIDRA, waarbij we wetenschappelijk nog enkele stapjes verder gingen.

/

Plastickeuteljacht

De bedoeling van de actie is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de ernst van de vervuiling door deze ‘plastickeutels’ (‘nurdles’ of ‘pellets’ in het Engels) in het estuarium van de Schelde. We gaan langsheen de oevers steekproefsgewijs op zoek naar aangespoelde plastickeutels. We noteren telkens de locatie, maken foto’s en nemen een sample mee. Weet je niet hoe plastickeutels er uit zien? Hier vind je een mooi overzicht. Al deze plastickeutels zijn rechtstreeks afkomstig van de plasticproducenten zelf. Ze worden voornamelijk verloren bij ‘omslag’ (overladen) en transport en eindigen uiteindelijk in de Schelde.

We organiseren ons decentraal. Je kan zelf een groep mensen bijeen zoeken om een zone in het estuarium te onderzoeken. Ga nooit alleen op stap, werk minstens per twee!

Word teamcoördinator

We zoeken teamcoördinatoren. Wat houdt dit in? Je trommelt mensen bij elkaar en bepaalt een gebied dat jullie gaan onderzoeken. Je vult dit formulier in met vermelding van de zone in het estuarium die jullie willen aanpakken, aantal deelnemers (indien mogelijk namen en e-mailadressen) en je contactgegevens. Tijdens het onderzoek leid je alles in goede banen en zorg je ervoor dat de samples bij ‘Stormkop’ op het Eilandje in Antwerpen geraken (door jou persoonlijk of via het ‘ophaalteam’).

… of sluit je aan

Indien je geen groep bijeen krijgt maar wel graag deelneemt aan de plastickeuteljacht, geef je je naam op via dit formulier. Wie mee in de omgeving van de Antwerpse haven komt speuren, wordt om 11u bij Stormkop op het Eilandje (Droogdokkenweg, 2030 Antwerpen) verwacht. Indien je verkiest je aan te sluiten bij een team dat een andere locatie onderzoekt, laten wij je nog weten waar je dient te verzamelen. Na de jacht keren we terug naar Stormkop om de samples te verzamelen en (indien je bereid bent hieraan mee te werken) te catalogeren.

Hier vind je alvast een uitgebreide praktische briefing van de actie. Moest je vragen hebben, twijfel dan niet ons te mailen.

Om 16u spreken we af bij Stormkop voor een informeel persmoment waar de eerste resultaten worden meegegeven. We nodigen graag iedereen uit die deelneemt om het glas te komen heffen op het afronden van deze eerste fase van de plastickeuteljacht.

Help ons zoveel mogelijk mensen te verzamelen door de link naar deze pagina per mail door te sturen naar familie, vrienden en kennissen of deel de Facebook-eventpagina.

Hier vind je nog een leuke flyer die je mee kan verspreiden.

Wens je nog meer kennis te vergaren over schaliegas, fracking en plasticvervuiling? Kom dan zeker op maandag 4 november naar Filmhuis De Klappei, waar Antwerpen Schaliegasvrij je de roadmovie ‘Gasland’ voorstelt, gevolgd door een korte workshop over plastickeutels. Meer hierover op deze Facebook-eventpagina.

Tot zondag 3 november en alvast hartelijk bedankt!